Husvik og Nes Vel

Utdrag av vedtektene

§ 1 Navn

Foreningens navn er Husvik og Nes Vel – i dagligtale benevnt Vellet.

§ 2 Formål

Husvik og Nes Vel, som er en helt upolitisk og selskaplig forening, har til formål å virke for stedets trivsel og fremgang. Dette formål søkes nådd ved å arrangere
• festlige sammenkomster, basarer og lignende
• opplysende foredrag og diskusjon om aktuelle og da særlig lokale spørsmål av interesse for stedet.

§ 3 Virksomhet

Husvik og Nes Vels hovedoppgave er å
• ivareta organisering og drift av foreningens eget hus
• organisere sosiale og nyttige sammenkomster, miljøprosjekter og dugnader på fellesområder
• være høringsinstans for kommunen i utbyggings- og reguleringssaker knyttet bl a til veiutbygging, planlegging av nye boligområder og andre inngrep som berører nærmiljøet
• engasjere seg i saker knyttet til sikring av friarealer og vern av kystsonen

§ 4 Medlemmer

Husvik og Nes Vel er en frittstående medlemsorganisasjon og alle som er bosatt innenfor gamle Husvik skolekrets kan ved betaling av den fastsatte medlemskontingenten være medlemmer av Husvik og Nes Vel.
Gamle Husvik skolekrets er det geografiske området som avgrenses av Teigen, Karlsebakken, Snippen, Narverødveien samt Kloppområdet til Ulvikveien og Jarlsø.

Personer som bor utenfor Vellets geografiske område kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret.
Kontingenten for støttemedlemmer en lik den ordinære medlemskontingenten.

Styret kan ekskludere et medlem som ved sin oppførsel skader foreningen.
En person som har gjort en særskilt stor innsats for foreningen kan av styret utnevnes til æresmedlem.

Ønsker du å se en fullstendig utgave av vedtektene kan du klikke her Vedtekter