Aktiviteter

Faste aktiviteter:
  • Juletrefest i begynnelsen av Januar
  • Rydding av lekeplasser, friarealer og badestrand på våren
  • Søndagskafe i vinterhalvåret (september-april Se kalender)
OBS!
Det som vises i kalenderen er Velforeningens aktiviteter på Sjøstua.
Øvrig utleieaktivitet på Sjøstua vises IKKE.

For å få rede på om Sjøstua er ledig for utleie må Bookinggruppa kontaktes.
E-post:  sjostua@gmail.com
T
elefon 479 25250