Husvik og Nes Vel 

Personvern-erklæring


Husvik og Nes Vel ivaretar medlemmenes interesser på personvernområdet.

Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse på våre medlemmer direkte fra medlemmet og gjennom åpne kilder. For noen medlemmer har vi også fødselsdato, men det er frivillig for medlemmet å få dette registrert.

Vi registrerer og oppbevarer kontaktinformasjon og medlemsinformasjon elektronisk hos firmaet StyreWeb.

Vi har egen Databehandleravtale med StyreWeb som igjen har sin egen personvernerklæring i henhold til GDPR.

Kontaktinformasjon som adresse, epost og mobil benytter vi kun til foreningens drift og for å informere deg om foreningens aktiviteter. Den utleveres ikke til tredjepersoner/firmaer.

I foreningen er det kun styremedlemmer som har tilgang til å lese opplysningene. Det er kun formannen, IT-ansvarlig og kasserer som har anledning til å redigere opplysningene. Tilgang og rettigheter revideres umiddelbart etter hvert årsmøte.

Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den. (Regnskaps og betalingsopplysninger oppbevares normalt i 5 år)