SJØSTUA – DET NYE GRENDEHUSET PÅ HUSVIK 
Husvik og Nes Vel og Husvik Bedehusforening er begge foreninger som ble stiftet etter initiativ og innsats fra stedets innbyggere tidlig i forrige århundre med det formål å virke til lokalsamfunnets beste på hvert sitt vis;
Vellet med hovedtyngden på kulturelle og nærmiljømessige aktiviteter og Bedehuset med hovedvekt på religiøse, sosiale og kulturelle formål.


Begge foreningene hadde egne møtelokaler. Etter som årene gikk økte behovet for oppussing og modernisering. Begge lokalene hadde også en beliggenhet med vanskelig tilgjengelighet og mangel på parkering.

Vellet hadde lenge vært på jakt etter en ny tomt. I forbindelse med omreguleringen av Jarlsø fikk Vellet et gavebrev fra Jarlsø Eiendom AS v/Tore Solum på en tomt til et nytt grendehus.

En prosjektgruppe med representanter fra Vellet, Bedehuset og Vallø historielag ble nedsatt tidlig i 2007 for å utrede mulighetene for oppføring og drift av et nytt grendehus på Husvik eiet i fellesskap av de tre foreningene.

Under gruppas arbeid ble det klarlagt at Vallø historielag ville satse på egne lokaler på Vallø. Bedehuset konkluderte med at de ikke ønsket å være medeier i et nytt grendehus, men de var innstilt på å selge sin eiendom i Husvikveien 177 og gi et langsiktig lån til Vellet til bygging av et nytt grendehus som skulle eies og drives av Vellet.

Forutsetningen for lånet var at det skulle være rente- og avdragsfritt og at Bedehuset til gjengjeld vederlagsfritt skulle kunne disponere det nye grendehuset til sin virksomhet og sine aktiviteter.

Høsten 2009 solgte Vellet sin eiendom i Husvikveien 156 og Bedehuset sin eiendom i Husvikveien 177.

På sitt ordinære årsmøte 11.februar 2010 besluttet Bedehuset å gi 2.8 millioner kroner av netto salgssum i lån til Vellet.

Det nye grendehuset, som fikk navnet SJØSTUA, ble offisielt åpnet 12.mars 2011.

Det ble utarbeidet en låneavtale mellom Vellet og Bedehuset. Denne ble signert i sin endelige versjon 10.oktober 2013 og Bedehusets rett til vederlagsfri bruk av Sjøstua ble tinglyst 14.oktober 2013.

Uten det rente- og avdragsfrie lånet fra Bedehuset ville ikke Sjøstua blitt bygget.

Klikk her for å se hele låneavtalen mellom Vellet og Bedehuset. Låneavtale