Velkommen til Husvik og Nes Vel!
Den inkluderende Velforening.

I boområdet til Husvik og Nes Vel har vi mange gode kvaliteter. Disse vil velforeningen være med på å utvikle videre.

Her på vår hjemmeside vil du finne en nyhetsside, oversikt over aktiviteter i regi av oss, kontaktinformasjon og tilgang til å gi beskjed om noe som trenger oppmerksomhet.

Du vil også finne informasjon om leie av velhuset Sjøstua.

Vil du vite mer om Velforeningens "boområde" se under Om oss 

Aktuelt:


    Fra månedens Aktivitetskalender:

     
    • Tirs, 23 August 2022Nye Husvik Foreldreorkester kl 12:00 - 15:00
    • Tirs, 30 August 2022Qigong kl.17-18.30    Se Årsmøtedokumenter