Litt om Husvik og Nes Vel

Hvem er vi, - og hva gjør vi?

Husvik og Nes Vel - Den inkluderende velforening
Vi dekker området Husvik og Nes og jobber aktivt for å gjøre vårt sted til et godt sted å bo for alle. Dette innebærer alt fra å sørge for god oppvekst for våre barn (trafikksikring, lekeplasser med mer), til hyggelige tilstelninger for oss som bor her. 

På vår hjemmeside skal du kunne lese om det vi i styret jobber med, samt informasjon om Sjøstua. Sammen med alle andre saker som er av lokal interesse danner dette den elektroniske oppslagstavlen for hele området.

Har du en nyhet som flere fra Husvik kan ha nytte av?. Ta kontakt med oss dersom det er noe du vil at skal legges ut på nettsiden.
Bidra gjerne ved å støtte gjennom Grasrotandelen Norsk Tipping som Husvik og Nes Vel er en del av!

HAR DU SAKER DU ØNSKER Å TA OPP MED STYRET? 

Styret i Husvik og Nes Vel har vanligvis 9 styremøter i året. Møtene holdes på onsdager og begynner kl 19. Datoene for styremøtene finner du i Aktivitetskalenderen. 

Dersom du har en sak som du ønsker å ta opp med styret kan du ta kontakt med et av styremedlemmene eller du kan sende oss en epost (husvikinfo@gmail.com). Vi kan også gjøre avtale om at du kommer til et styremøte og selv presenterer saken. 

Ta kontakt dersom du har noe på hjertet!

Nedenfor ser du hvilket område som "hører til" Velforeningen.
Dette er beskrevet slik i våre vedtekter:

Alle som er bosatt innenfor gamle Husvik skolekrets kan ved betaling av den fastsatte medlemskontingenten være medlemmer av Husvik og Nes Vel.
Gamle Husvik skolekrets er det geografiske området som avgrenses av Teigen, Karlsebakken, Snippen, Narverødveien samt Kloppområdet til Ulvikveien og Jarlsø.
(De som bor utenfor området kan tegne støttemedlemskap)

Fakta

  • Husvik og Nes Vel ble stiftet 25.02.1925.
  • Vedtektene danner grunnlaget for hva vi jobber med.
  • Styret møtes 8-10 ganger i året i tillegg til årsmøtet.
  • Består av 4 driftsgrupper og 13 aktivitetsgrupper som dekker områdene vi jobber med
  • Omlag 450 husstander er i dag medlemmer av Vellet.
Her finner du dokumentene til vellets Årsmøte:

Innkalling Årsmøte 2024

Årsberetning 2023

Årsregnskap 2023 Budsjett 2024