Sittende styre i Husvik og Nes Vel

Etter valg på årsmøte 13. februar 2023.

Sverre Bisgaard

Leder
Furukollen 5
3124 Tønsberg


Tom Åge Jacobsen

Nestleder
Husvikveien 162
3124 Tønsberg


Sekretær

Oppgavene ivaretas p.t. av styrelederThorleif Holm-Olsen

Styremedlem
Lilleveien 5
3124 Tønsberg
Informasjon, IT, Web.

Bente Opstad

Kasserer
Spoveveien 5
3124 Tønsberg

Terje Gran

Styremedlem
Fagersandveien 5
3124 Tønsberg

Driftsjef / Ansvar Vaktmesterteam

Øyvind Solheim

Styremedlem
Tinnstien 2
3124 Tønsberg
Representant Bedehusforeningen

Leif Willy Blankert

Styremedlem
Øvre Vargvei 16
3124 Tønsberg