Sittende styre i Husvik og Nes Vel

Valgt på årsmøte 14. april 2021.

Sverre Bisgaard

Leder
Furukollen 5
3124 Tønsberg


Tom Åge Jacobsen

Nestleder
Tangenveien 9
3124 Tønsberg


Sekretær

Oppgavene ivaretas p.t. av styrelederThorleif Holm-Olsen

Styremedlem
Lilleveien 5
3124 Tønsberg
Informasjon, IT, Web.

Bente Opstad

Kasserer
Spoveveien 5
3124 Tønsberg

Terje Gran

Styremedlem
Fagersandveien 5
3124 Tønsberg

Driftsjef / Ansvar Vaktmesterteam

Sven Olav Svendsen

Styremedlem
Erleveien 2
3124 Tønsberg
Aktivitetskoordinator

Magne Skovly

Styremedlem
Husvikveien 108
3124 Tønsberg


Truls Gran

Styremedlem
Fagersandveien 5
3124 Tønsberg

Leif Willy Blankert

Styremedlem
Øvre Vargvei 16
3124 Tønsberg

Skjalg Petersen

Styremedlem
Narverødveien 82A
3124 Tønsberg
IT-support

Øyvind Solheim

Styremedlem
Tinnstien 2
3124 Tønsberg
Representant Bedehuset