Flott dugnadsinnsats med opprydding i nærmiljøet

På bildene nedenfor vises et utvalg av ivrige dugnadsdeltakere.
Vi retter en stor takk til Tønsberg kommune som velvillig stiller med containere.

Den største takken går allikevel til alle de ivrige og interesserte dugnadsdeltakerne som har ryddet søppel og ugrass, busker og trær.
FLOTT GJORT !!

Kirsebærhaugen:Havørnveien/Heiloveien:


Strandbakken:

Fagersand:


Sjøstua:
Leder av Vellet og leder av dugnaden har all grunn til å være fornøyd.
(Det er også noen som har lagt ut fine bilder på vår Facebook-side)


Publisert/ published: 11-05-2017