Bokbyttedag Søndagskafeen 16. oktoberPublisert/ published: 22-09-2022